Skip to content

Executive Director in Tel Aviv

Are you our executive director in the new Danish innovation center in Tel Aviv? Please find detailed job description in Danish below.

INNOVATIONSCHEF  
TIL DET DANSKE INNOVATIONSCENTER I TEL AVIV 
Udenrigsministeriet søger en dygtig og engageret kollega, der kan koble innovative danske virksomheder med kommercielle og forskningsmæssige miljøer i Israel.
 
Innovationscentret i Tel Aviv styrker kontakten mellem potentielle danske og israelske samarbejdspartnere, offentlige institutioner og myndigheder samt står for partnersøgning, netværksopbygning og matchmaking mellem danske og israelske forsknings- og innovationsmiljøer, uddannelsesinstitutioner, højteknologiske virksomheder m.v. 
 
Om jobbet 
Som leder af Innovationscentret i Tel Aviv, er dit overordnede mål at bygge bro for danske videnstunge virksomheder i Israel.  Du skal bl.a. hjælpe med at indgå strategiske partnerskaber, hjælpe med kapitalafsøgning og lette adgang til partnere og netværk. Kendskab til grøn omstilling og/eller sundhedsområdet er en fordel.  Som leder har du herudover ansvaret for produktudviklingen samt faglig sparring og ledelse af innovationscentrets innovationsattaché samt den lokale innovationsrådgiver. Du har desuden det administrative ansvar for innovationscenterets arbejde. Innovationscentret er fuldt integreret med den danske ambassade i Tel Aviv under ambassadørens overordnede ledelse. 
  
Der er tilknyttet konkrete resultatkrav til stillingen, både resultatkrav for det samlede innovationsteam og et personligt resultatkrav.
 
Om dig 
Vi søger en holdspiller med innovationsmæssig og/eller teknologisk indsigt og baggrund. Vi forventer, at du kan bruge din erfaring til at skabe konkrete muligheder og resultater for danske virksomheder. Du har udpræget lyst til at arbejde i spændingsfeltet mellem innovation, forretning og teknologi, og forstår og kan afkode kultur- og arbejdsforskelle mellem Danmark og Israel.  
Du har en del erfaring fra arbejdsmarkedet – gerne både fra det offentlige og private eller forskningsmæssige miljø. Din forståelse for Israel er sikkert allerede veludviklet, og du har en relevant erfaring fra udlandet med i bagagen. Erfaring med lederrollen fra enten team- eller projektledelse, gerne fra internationale eller tværkulturelle arbejdssammenhænge, vil være en fordel. Vi lægger desuden vægt på, at du har dokumenteret salgserfaring og gode engelskkundskaber. 
Som person er du diplomatisk anlagt og besidder en god portion politisk tæft. Du er resultatorienteret og en udpræget netværker. Du trives desuden med helt konkrete og målbare performancemål. 


Vilkår 
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 2 år som udsendt af Udenrigsministeriet til Tel Aviv med mulighed for evt. at søge om forlængelse. Du vil blive aflønnet på specialkonsulentniveau. Under udsendelsen får du et udetillæg fastsat i forhold til leveomkostningerne på stedet. Der stilles bolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler.  
Der må påregnes en del rejseaktivitet lokalt i Israel såvel som til Danmark. 
Ansættelsessted 
Innovation Centre Denmark, Ambassaden, Tel Aviv. Arbejdssproget er dansk og engelsk. 
Forventet tiltrædelse 
1.august 2017 i København med udsendelse til Tel Aviv pr. 1. september.  
Ansøgning 
Ansøgningsfristen er fredag den 3. marts, kl.12.00. Stillingen søges på  www.um.dk under job/ledige stillinger. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Samtaler forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i uge 11 og uge 13. 
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
  
Kontakt 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Asbjørn Christiansen, teamleder for Innovationsteamet i Eksportrådet, tlf. 33 92 04 34 / mobil: 41 53 25 10, e-mail; asbchr@um.dk og om løn- og ansættelsesvilkår ved henvendelse til Randi Vanderskrog Untidt i HR-kontoret. tlf. 33 92 01 28, e-mail: ranvan@um.dk

 

Ansøg her